סה"כ פורסמו: 7274 מאמרים
שם משתמש: סיסמה:
זכור אותי
שכחת סיסמה? | הרשמה
02/06/2020 | 05:04

שיטות סטטיסטיות

גרסה להדפסה
שיטות סטטיסטיות ציון המאמר: 4.19/5 453 הצבעות

אוכלוסייה: קבוצת המחקרים המלאה שהמחקר מתייחס אליה.


פרמטר: הנתון אותו אנו מנסים למצוא, אולם לא נתון למצוא את הפרמטר האמיתי משום שלא ניתן לחקור את כל המקרים. לכן מבצעים מדגם שתוצאותיו נקראות "סטטיסטים". התוצאות המתקבלות מהמדגם אינן זהות לתוצאות שהיו מתקבלות מבדיקת כלל האוכלוסייה, אולם הדרך הטובה ביותר לבחור את המקרים הנבדקים היא באופן אקראי.


בדיקת השפעת הפער החברתי על פרוץ מהפכות:
מקריםשינוי בפער החברתישינוי בסבירות למהפכהכלל האוכלוסייה (300 מהפכות)20%+100%+מדגם א' (10 מהפכות)20%+30%+מדגם ב' (10 מהפכות)20%+20%-
התוצאה האמיתית היא כי שינוי בפער החברתי גורם לשינוי ביחס ישר לסבירות למהפכה. מהמדגמים לעומת זה עולה כי שינוי בפער החברתי מוביל לשינוי של שליש בסבירות למהפכה (מדגם א') ואף בירידה של 20% בסבירות למהפכה (מדגם ב'). מדגמים אלו אינם תואמים כלל את תוצאות כלל האוכלוסייה. עם זאת, האקראיות בבחירת המקרים מבטיחה לנו אומדן בלתי-מוטה. "אם היינו בוחרים אינסוף מדגמים, אז הממוצע של הסטטיסטים היה שווה לפרמטר".


היתרון של התפלגות נורמאלית: אנו יודעים איזה אחוז מהמקרים סוטה מהממוצע בשיעור מסוים. כ-68% מהמקרים נמצאים בטווח של סטיית תקן אחת (לכל כיוון) מממוצע האוכלוסייה ו-95% מהמקרים בטווח של שתי סטיות תקן (לכל כיוון) מממוצע האוכלוסייה. כלומר, אנו יכולים להניח בסבירות (וודאית) ש-95% מהתוצאות במדגם הן בטווח של פלוס מינוס שתי סטיות תקן מהתוצאה האמיתית לאוכלוסייה. (סטיית התקן היא ביטוי מתמטי הקובע את רוחב ההתפלגות - האם העקומה תהיה צרה או רחבה).


דוגמא: באוכלוסייה (כלל המקרים = התוצאה האמיתית) גידול של 20% בפער החברתי גורם לגידול ממוצע של 100% בסבירות למהפכה. בהנחה שסטיית התקן היא 8, ניתן להניח ברמת סבירות של 95% שנקבל במדגם אקראי תוצאה הנעה בין 84 ל-116 (100-2*8=84, 100+2*8=116).


שאלה: נניח שהשערת המחקר היא כי גידול של 20% בפער החברתי יביא להכפלה בסבירות למלחמה (גידול של 100%). ונניח שקיבלנו במדגם הכולל 10 מהפכות שגידול של 20% בפער החברתי גורם לגידול ממוצע של 89% בסבירות למהפכה. האם ניתן להניח בסבירות של 95% שהשערת המחקר לפיה התשובה עבור כלל האוכלוסייה היא 100% נכונה? התשובה היא כן, משום שתוצאת המחקר היא בתחום.


נניח שקיבלנו במדגם הכולל 10 מהפכות שגידול של 20% בפער החברתי גורם לגידול ממוצע של 75% בסבירות למהפכה. האם ניתן להניח בסבירות של 95% שהשערת המחקר, לפי התשובה עבור כלל האוכלוסייה היא 100% נכונה?


התוצאה אינה מאמתת את השערת המחקר אלא מלמדת אותנו לגבי התוצאות בכלל האוכלוסייה, כלומר האם ניתן ע"ס תוצאת המדגם לומר משהו לגבי כלל האוכלוסייה. אימות שאלת המחקר תלוי בניסוח השאלה. עם זאת, אנו לא יודעים מהי עוצמת הקשר עפ"י תוצאת המדגם. תוצאה בסבירות של 95% ומעלה אומרת שניתן לסמוך על תוצאות המדגם אך לא בהכרח שקיים קשר חזק בין המשתנים (עבור זה ישנם מדדי קשר).


כדי לאשש השערת מחקר, צריך אישוש מבחינת כיוון (ועוצמת) הקשר והן רמת מובהקות גבוהה מספיק. בפועל מדדים אלו מחושבים בצורה דומה יחסית ולכן יהיה מתאם בין שני המדדים, אך לא בהכרח.


השערת מחקר אלטרנטיבית: בפועל אנו לא מוכיחים את השערת המחקר שלנו H1, אלא מפריכים את השערת המחקר האלטרנטיבית (H0 or Ha).


דוגמא: הנטייה ליזום מלחמות גדלה עם הגידול באבטלה.


כלומר, השערת המחקר שלנו היא ככל ששיעור האבטלה גדל, כן גדלה הנטייה ליזום מלחמות.


כלומר, ההשערה האלטרנטיבית היא ככל ששיעור האבטלה גדל, הנטייה ליזום מלחמות תקטן או לא תשתנה.


אם סטיית התקן שווה ל-0.3 אז כל תוצאה בין (0.6-) לבין (0.6+) תתאים להשערת המחקר האלטרנטיבית לפיה שיעור האבטלה לא משפיע על הנטייה ליזום מלחמות. גם כל תוצאה קטנה מ- (0.6-) תתאים להשערת המחקר האלטרנטיבית לפיה ככל ששיעור האבטלה גדל, הנטייה ליזום מלחמות קטנה.


רק תוצאה גדולה מ- (0.6+) תגרום לנו לדחות את השערת המחקר האלטרנטיבית בסבירות של 95% ולאשש את השערת המחקר שלנו לפיה ככל ששיעור האבטלה גדל, הנטייה ליזום מלחמות גדלה.


לרוב השערת המחקר שלנו תהיה 0. במקרה שכזה, כאשר התוצאה נופלת בטווח שבין שתי סטיות התקן לכל כיוון – עלינו להניח כי אין קשר בין המשתנים משום שהתוצאה עלולה להיות 0.


רווח בר-סמך: ע"מ להפריך את ההשערה האלטרנטיבית ולאמת את השערת המחקר, במידה וסטיית התקן היא 0.4 לדוגמא – על התוצאה להיות גדולה מ-0.8. כל תוצאה שלילית תפריך את השערת המחקר שלמו.


במקרים רבים עובדים בכיוון ההפוך: במקום לחשב מרווח בר-סמך, מחשבים את מספר סטיות התקן.


כאשר במדגם יש פחות מ-30 תצפיות אנו מניחים שההתפלגות אינה נורמאלית לחלוטין אלא התפלגות T, ונשתמש בטבלת T שתוצאותיה הן אחרות מעט (בהתפלגות נורמאלית, כאשר לוקחים מרווח של שתי סטיות תקן יש סבירות של 95% לקבלת תוצאה בטווח סטיות התקן).


כאשר המשתנים הם נומינאליים (זכר ונקבה לדוגמא): נשתמש במדד "חי בריבוע"


‏27-12-04


דוגמא לתוצאת מחקר המבוסס על משתנים נומינאליים (מתוך המאמר של Wallace):


 

במקרה זה התוצאה היא מובהקת סטטיסטית (חי בריבוע שווה ל-60). אם P היה גדול מ-0.05 הוא היה לא משמעותי ולכן ניתן לדחות את ההשערה האלטרנטיבית. רוב המדגמים ייתנו לנו תוצאה הקרובה ל-0, הסיכוי לקבל תוצאה הרחוקה מהתוצאה האמיתי הוא נמוך (עפ"י ההתפלגות הנורמאלית, מרבית המדגמים ייתנו לנו תוצאה קרובה לתוצאה האמיתית ב-95%). אם קיבלנו תוצאה רחוקה מאוד, סביר להניח כי זה לא בגלל מדגם לא נכון, אלא מפני שהתוצאה האמיתית רחוקה מ-0.


מדד פי הוא מדד לקביעת עוצמת הקשר. 0.8 מעידה על עוצמת קשר חזקה בין המשתנים.


סולם אינטרוואלי: סולם אינטרוואלי ניתן לתאר באמצעות המשוואה Y=a+b*X.


Y הוא המשתנה התלוי (המוסבר)


X הוא המשתנה הבלתי תלוי (המסביר)


b מתאר את היחס בין המשתנה הבלתי תלוי והתלוי: שינוי של יחידה אחת ב-X יגרום לשינוי של b יחידות ב-Y.


A מתאר את ערכו של Y כאשר X שווה ל-0.


דוגמא: אנו רוצים לבדוק מה הסבירות שמדינה תצא למלחמה עם כל תוספת של מיליון חיילים. בהנחה שקיבלנו b=3, הסבירות שמדינה תצא למלחמה עם כל תוספת של מיליון חיילים גדלה ב-3%.

תצפית (מדינה)X (שיעור אבטלה)Y (הצבעה עבור מפלגות קיצוניות)11%5%25%13%312%27%420%43%
המשוואה המתארת את היחס בין המשתנה הבלתי תלוי למשתנה התלוי:


כלומר, על גידול אחד באחוז האבטלה, חל גידול של שני אחוזים בהצבעה למפלגות הקיצוניות (ולכן b=2). a פירושו שגם כאשר אין אבטלה כלל, 3% מהאוכלוסייה יצביעו למפלגות קיצוניות (מסיבות אחרות). כאשר X=0, 3% יצביעו למפלגות ימין קיצוני (עפ"י הצבה פשוטה במשוואה).

תגיות:

מה חשוב לדעת על חתונה ביום שישי?...
אם גם אתם לא מצליחים להגיע להחלטה האם להתחתן ביום שישי או לא, דעו כי אתם ...
מדוע חשוב ליצור דיון בעבודה הסמינריונית ...
עבודה סמינריונית הינה עבודה שבבסיסה שאלת מחקר אחת גדולה. לצד שאלת המחקר, ישנן עוד כמה שאלות ...
גם לאורך כתיבת הסמינר – המשיכו לחיות!...
גם אתם שמעתם את חבריכם לספסל הלימודים מכריזים בריש גלי: "אין, אני לא הולך לצאת מהבית ...
איך להוריד אחוזי שומן
איך להוריד אחוזי שומן
איך להוריד אחוזי שומן ציון המאמר: 4.34/5 441 הצבעות מה זה "אחוז שומן", ומהי
שמלות ערב לנערות
שמלות ערב לנערות
שמלות ערב לנערות ציון המאמר: 4.35/5 438 הצבעות גיל ההתבגרות זוהי התקופה היפה והזוהרת
שמלות ערב להשכרה
שמלות ערב להשכרה
שמלות ערב להשכרה ציון המאמר: 4.35/5 437 הצבעות כאשר אתן צריכות לחפש שמלה אשר
שמלות כלה וערב לחתונה
שמלות כלה וערב לחתונה
שמלות כלה וערב לחתונה ציון המאמר: 4.35/5 437 הצבעות שמלות ערב לחתונה זו בד"כ אחת מהחלטות שגורמות לנשים הרבה התלבטויות
טיפול זוגי לזוגות צעירים
טיפול זוגי לזוגות צעירים
טיפול זוגי לזוגות צעירים ציון המאמר: 4.35/5 437 הצבעות ככל הנראה כיום, השאלה בטיפול זוגי לזוגות צעירים אינה השאלה "זה
  • מאמרים דומים
  • מאמרים נוספים של דייזמונד
  • אודות דייזמונד
  • מידע נוסף

אודות דייזמונד

לא סופק מידע נוסף.

מידע נוסף

מאמר זה נכתב באתר רובו - תכנים שגולשים כותבים. באפשרותך למצוא מאמרים דומים בתוך קטגוריית מדע או על ידי צפייה בכרטיס המחבר . אם יש לך הערות, הארות באפשרותך לפנות למחבר המאמר [ דייזמונד ] באמצעות דוא"ל Diamond@gmail.com
שם הכותב:
סה"כ כתב: [ 16 ] מאמרים
שווה קריאה
סרטי מתיחות
סרטי מתיחות
סרטי מתיחות ציון המאמר: 4.59/5 415 הצבעות בשנת 1978 נהרו 750 אלף ישראלים לראות את "ישראלים מצחיקים"
קרמבו
קרמבו
קרמבו ציון המאמר: 4.59/5 415 הצבעות בוא נהרוג כמה אגדות: הקרמבו לא פותח בישראל, לא גדל פה
מוזיקת הטראנס
מוזיקת הטראנס
מוזיקת הטראנס ציון המאמר: 4.59/5 415 הצבעות איך אומרים "קרחנה" באנגלית? יש איזה ביטוי חמוד – "גואינג
מכונית סובארו
מכונית סובארו
מכונית סובארו ציון המאמר: 4.59/5 419 הצבעות בשנות ה-80 לכל ישראלי שני הייתה סובארו. כולם אומרו שזה
תרבות הצריכה בישראל
תרבות הצריכה בישראל
תרבות הצריכה בישראל ציון המאמר: 4.59/5 414 הצבעות תרבות הצריכה של רבים מאיתנו לא נובעת מצורך אמיתי

ניווט מהיר

מדורים

הכי נצפה

רובו

RSS RSS | כל הזכויות שמורות רובו תכנים שגולשים כותבים | מאמרים 2017-2011 © תוכן הכותבים מופץ ברשיון Creative Commons